P O Z V Á N K A

 

 

V souladu se stanovami „FC Mělník z.s.“ svolává výkonný výbor

 

 

VALNOU HROMADU

 

 

dne 23.2.2023 od 18.00 hodin do pohostinství U české koruny na Chloumku

 

 

Program :

 

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Schválení programu
 5. Schválení jednacího řádu
 6. Zpráva o činnosti FC Mělník
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Výsledky hospodaření FC Mělník za rok 2021
 9. Jednání o rozhodnutí o zájmech a potřebách klubu – rozhodnutí o zrušení spolku nebo jeho přeměně (tj. schválení fúze či rozdělení)
 10. Diskuse
 11. Usnesení o sloučení klubu s TJ EMĚ Mělník - fotbal
 12. Závěr

 

 

 

 

Prezence od 17.30 hod.

 

 

 

POZVÁNKA - valná hromada

P O Z V Á N K A     V souladu se stanovami „FC Mělník z.s.“ svolává výkonný výbor     VALNOU HROMADU     dne 23.2.2023 od 18.00 hodin do pohostinství U české koruny na Chloumku     Program :   Zahájení Volb