Aktivní hráči 2x ročně 1 500 Kč. Splatnost k 30.3. a k 30.9. kalendářního roku. Aktivní sourozenci v klubu hradí 2x ročně 1000,-. Příspěvky lze hradit měsíčně.

K členským klubovým příspěvkům je vybírán poplatek FAČR - mládež 100,- Kč/rok, dospělí nad 18 let 200,- Kč/rok. Splatnost k 10.3. kalendářního roku. 

Příspěvky lze zaslat na č.ú.  51-2741100227/0100 nebo předat osobně trenérům a vedoucím mužstev.

 
 
 

 

 

POZVÁNKA - valná hromada

P O Z V Á N K A     V souladu se stanovami „FC Mělník z.s.“ svolává výkonný výbor     VALNOU HROMADU     dne 23.2.2023 od 18.00 hodin do pohostinství U české koruny na Chloumku     Program :   Zahájení Volb